FAQ

CESJA UMOWY :

Warunkiem dokonania CESJI UMOWY jest otrzymanie  przez Dział Obsługi Klienta od dotychczasowego Abonenta  wypełnionego i podpisanego dokumentu cesji, oraz podpisanego przez Cesjonariusza dokumentu RODO (w przypadku osoby prywatnej).

W celu szybszego przeprocesowania uzupełniony dokument można wysłać w formie  skanu/fotografii - mailem na adres dok@supermedia.pl. Wersję papierową w 3 egz., należy przesłać pocztą tradycyjną  na adres korespondencyjny:  SUPERMEDIA Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 45 03-812 Warszawa.

Cesja wchodzi w życie z pierwszym dniem nowego miesiąca, pod warunkiem otrzymania przynajmniej skanu podpisanego dokumentu, oraz braku zaległości w płatnościach.

Zgodnie z umową z tytułu przygotowania dokumentacji związanej ze zmianą odbiorcy usług świadczonych przez SUPERMEDIA pobierana jest od dotychczasowego abonenta opłata w wysokości wskazanej w cenniku promocji (na wskazaną kwotę zostanie wystawiona faktura).

 

JAK ZREZYGNOWAĆ Z USŁUG?

Rezygnację z usług należy złożyć z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej ważności formy pisemnej, czyli powinno zawierać czytelny, odręczny podpis Abonenta i być złożone bezpośrednio w biurze na ul. Kamionkowskiej 45, przysłane Pocztą Polską, na adres: ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa lub wysłane w formie czytelnego skanu, zdjęcia na adres dok@supermedia.pl.

Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone.
W związku z powyższym, jeżeli rezygnacja wpłynie do SUPERMEDIA w formie pisemnej do ostatniego dnia miesiąca, wówczas umowa zostanie rozwiązana z końcem następnego miesiąca.

W przypadku dzierżawienia sprzętu od Operatora Abonent zwróci w ciągu 14 dni od daty zakończenia umowy udostępniony sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

Jeżeli umowa została zawarta z minimalnym czasem obowiązywania , a klient zadeklaruje chęć rezygnacji przed jego końcem zostanie naliczona kara umowna zgodnie  z Regulaminem Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych.

 

CZY MOŻNA PRZENIEŚĆ USŁUGI NA INNY ADRES?

Warunkiem przeniesienia jest możliwość świadczeniu usług w nowej lokalizacji przez SUPERMEDIA. Odbywa się to na podstawie aneksu po wskazaniu przez klienta wymagalnych danych.

Następnie Dział Obsługi Technicznej kontaktuje się z klientem w celu umówienia instalacji usług w nowej lokalizacji. Przeniesienie usług świadczonych przez SUPERMEDIA jest usługą odpłatną.

Opłata pobierana jest w wysokości wskazanej w cenniku promocji.

 

JAK ZAWIESIĆ USŁUGI?

Zawieszenie świadczenia usług może nastąpić na pisemny wniosek Abonenta, który nie zalega z płatnościami wynikającymi z Umowy. Może ono nastąpić raz w roku na okres nie dłuższy niż wskazany w Regulaminem Świadczenia Publicznie Dostępnych Usług Telekomunikacyjnych. We wniosku Abonent wskazuje termin ponownej aktywacji, przy czym zawieszenie usługi może nastąpić na pełen okres rozliczeniowy. Wniosek powinien być złożony z jednomiesięcznym wyprzedzeniem i będzie skutkować od początku kolejnego okresu rozliczeniowego.

Za zawieszenie usług pobierana jest opłata określona w cenniku promocji.

 

JAK WYGLĄDA INSTALACJA USŁUGI?

Instalacja odbywa się bezinwazyjnie - bez wiercenia i prowadzenia kabli po podłodze. W stanie deweloperskim podłączana jest infrastruktura światłowodowa. Na tym etapie prowadzone są peszle, które służą do przeprowadzenia okablowania w podłodze do gniazda tak aby okablowanie było niewidoczne. W mieszkaniu przy wejściu znajduje się skrzynka techniczna do której doprowadzone jest potrzebne okablowanie. 

 

Do skrzynki technicznej doprowadzone są peszle, dzięki czemu przeprowadzamy kabel sieciowy do wybranego pokoju w którym ma znajdować się router WiFi oraz telewizja. Przeprowadzone okablowanie doprowadzamy do gniazdka i konfigurujemy sieć Wi-Fi oraz podłączamy dekoder do telewizora. 

 

Po wyjściu instalatora z mieszkania wszystko działa i można korzystać z usług bez samodzielnej konfiguracji. Czas oczekiwania na instalacje to 2 dni robocze.

 

Opłata instalacyjna jest określona w regulaminie promocji. 

 

CHCIAŁBYM PODŁĄCZYĆ TELEWIZJE W DRUGIM POKOJU, CO ZROBIĆ?

Jeśli chcesz podłączyć telewizję w drugim pokoju możesz skorzystać z usługi Multiroom (standardowy dekoder HD lub karta Moduł CAM) za 10 zł miesięcznie lub Multibox (dekoder Replay TV) za 15 zł miesięcznie. Jeśli masz już nasze usługi konieczna będzie wizyta instalatora który podłączy okablowanie do pokoju i skonfiguruje dekoder. Jeśli zamawiasz po raz pierwszy instalator podłączy dodatkowy dekoder w dniu instalacji. Na drugim odbiorniku możesz odbierać dokładnie te same kanały które masz w pakiecie.

Usługę możesz zamówić online w kategorii telewizja - dodatkowe usługi. 

Wysokość opłaty za podłączenie usługi Multiroom/Multibox określona jest w cenniku promocji. 

 

CZY MOGĘ ZWIĘKSZYĆ PRĘDKOŚĆ INTERNETU LUB DOKUPIĆ TELEWIZJE PODCZAS TRWANIA UMOWY?

Tak, w trakcie trwania umowy można zwiększać przepustowość internetu i poszerzać pakiet o telewizje i paczki tematyczne. Przygotujemy aneks do umowy a zamówione usługi zostaną aktywowane zdalnie przez naszych techników.

Możesz zwiększyć prędkość internetu tutaj -> Przyśpiesz nie zostawaj w tyle

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl